Free Electricity System and Free Electricity Bike.100,000 KM+ (Unlimited Range)

 New: Emergency off-grid free electricity system. Easy fast deployable to all crisis area’s Worldwide. Professional-Grade Workhorse for heating, cooling,lights and comunications.
Free power for the people. Free Electricity System portabel 1500 WH power station applicable in crisis area’s where there is no energy for example in a winter situation.

Heating, koeling {airco}, light, medical equipment, Internet, starlink, TV, telefoon, laptop, radio, USB ports. Food and Drinks: Hot water maker for tea, coffee MRE meals. Minimal 12 hours electricity from the power station with 1000 Watt output per hour. An small air conditioner cools the air for at least 12 hours that also applies for a electric heater.

Then you charge the power station with our unique 12 volt 2000 watt {until 10 KWH posible} charging system by converted hometrainer. Summer time with combination solar and wind chare. Real unique we charge the power station with 12 volts.

Also perfect for a apartment, holiday house, tiny house, campers, off-grid living, remote workstations and boats. 4x USB-A 1x USB-C 2x DC5521 (tulp) 1x 12 volt CL 2x AC outlet 1x Qi (wireless charger)1x LED CW. Multiple ports can be used simultaneously.

The new energy crisis has arrived.

Keep fit on a Hometrainer Supercharger and make your own free electricity supply.
 
The integrated fan and intelligent control ensure that the free electricity system never overheats. The system is protected against overcharging, short circuit, over voltage and overload.

Do you pay a lot of money for your energy? With our Free Electricity System a lot less!

Always 24/7 day and night
wherever you are
safe clean green sustainabile free power.

 Free Electricity System hometrainer supercharger kan in combinatie met ons draagbare 1500 KWH power station onder andere zorgen voor verwarming, koeling {airco} en verlichting. Ook toepasbaar in crisisgebieden waar geen energie is bijvoorbeeld in een winter situatie.

Communicatie: Internet, TV, starlink, telefoon, laptop, radio, USB-poorten. Eten en drinken: Heetwatermaker voor thee, koffie MRE-maaltijden. Minimaal 12 uur stroom van het power station bij 1000 Watt per uur stroom gebruik.

Daarna laadt u het power station op met onze unieke sterke 12 volt 2000 watt dynamo en opladers door te fietsen op een omgebouwde hometrainer In de zomer met combinatie zonnepaneel. Echt uniek het power station laden we op met 12 volt.

Toepasbaar in crises gebieden waar geen zon gas of elektriciteit is bijvoorbeeld in een winter maar ook perfect voor koeling in de zomer {airco} of voor een tiny house, medische apparaten, appartement, zomerbungalow, caravan, camper, camping, woonkamer, afgelegen locaties, werkplekken, off-grid wonen en boten ook in combinatie met zonnepanelen en windmolens mogelijk.

De nieuwe energiecrisis is helaas gearriveerd.

De energie kosten gaan gegarandeerd ook in 2023 weer compleet door het dak en zullen zeker de komende jaren niet lager worden.

Heeft u elke maand hele hoge energie kosten? Met ons free electricity system in ieder geval een stuk minder!

Altijd dag en nacht onder echt alle weersomstandigheden veilige groene duurzame gratis stroom!

Fit blijven op een hometrainer en u maakt ondertussen een eigen gratis stroom voorraad in het power station.

Wij hebben de nieuwste high-tech grote dynamo’s/generatoren een uniek bewegings hometrainer 12 volt 2000 watt oplaad systeem gekoppeld aan het 1500 KWH power station hierdoor kan een laptop tot ca. 28 keer opgeladen worden, een koelkast kan er tot ca. 36u op draaien en kunt u tot wel ca. 54 uur TV kijken. Een smartphone batterij kunt u maar liefst 180 keer opladen. Een 1000 watt elektrische kachel/infrarood levert minimaal 12 uur warmte. Een kleine airco geeft minimaal 12 uur koeling. 4x USB-A 1x USB-C 2x DC5521 (tulp) 1x 12 volt CL 2xAC outlet 1x Qi (wireless charger)1x LED CW.

Alle stroom uit het apparaat is 100% gratis: Door de sterke unieke 12 volt 2000 watt hometrainer oplader in combinatie met het power station kunt u nu ook zelf thuis heel veel geld op u energierekening besparen.

Stroom opwekken terwijl je calorieën verbrand.

Slank figuur en een volle portemonnee.

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/316518/met-duurzame-energie-houden-we-het-veel-langer-vol

Recordings TV extra broadcast March 21, 2023: Pak An Groen NH News TV. Producer Isabella Prins on the Hometrainer Suprecharger.

Opnames TV extra uitzending 21 Maart 2023: Pak An Groen NH Nieuws TV. Programmamaakster Isabella Prins op de Hometrainer Supercharger.

New: May 2023 Free Electricity Bike. Project Hi Power Free Electricity Bike with 100,000 KM+ (Unlimited Range) This is how it works. We buy good used electric bicycles that we convert with our Free Electricity System and we sell with a 5-year full warranty on everything. You never have to charge the Free Electricity Bike via the socket again!! Always and everywhere 24/7 free sustainable electricity for your Free Electricity Bike!

Nieuw: Mei 2023 Free Electricity Bike. Project Hi Power Free Electricity Bike met 100.000 KM + (Ongelimiteerd bereik) Zo werkt het. Wij kopen goede gebruikte elektrische fietsen die bouwen wij om met ons Free Electricity System en gaan we verkopen met 5 jaar volledige garantie op alles. Je hoeft de Free Electricity Bike nooit meer op te laden via het stopcontact!! Altijd en overal 24/7 gratis duurzame elektriciteit voor je Free Electricity Bike!

https://www.youtube.com/watch?v=J_wUZrbMqNE


Emergency off-grid solution. Free light! Consumption of the strong energy efficient 12V LED licht is only 3.8 watts per hour. 55 hours of light {tested}! Just leave the light on. Very easy to move. If the battery is empty,10 minutes under the Hometrainer Supercharger and it is ready to use for a lot of evenings .

Emergency off-grid oplosing. Overal Gratis Licht! Verbruik van de sterke energiezuinige 12V LED lamp is maar 3,8 watt per uur. Geeft 55 uur licht {getest}! Laat het licht maar aan. Heel makkelijk verplaatsbaar. Als de accu leeg is even 10 minuten onder de Hometrainer Supercharger en weer vele avonden klaar voor gebruik.
Emergency off-grid solution. Free heat. Busy with construction work on the Free Heat Hot Air Blower. Easy to move. about 4 hours of heat with a 74 Amp battery {tested} If the battery is empty, just 30 minutes under the Hometrainer Supercharger and ready for use again. You can connect several batteries in parallel to increase the capacity.

Emergency off-grid oplosing. Gratis warmte. Bezig met constructie werkzaamheden aan de Free Heat Hete Lucht Blower. Geeft ongeveer 4 uur warmte met een 74 Ampère accu {getest} Makkelijk verplaatsbaar. Als de accu leeg is even 30 minuten onder de Hometrainer Supercharger en weer klaar voor gebruik. Meerdere accu’s kan je parallel schakelen zo vergroot je de capaciteit.
These ladies create quickly by cycling on a converted hometrainer supercharger bike a huge amount of free power for storage in big batteries. {Power Stations} Free electricity for the gym which earns double a subscription and free electricity from its customers. {See pictures below} That’s how we do it.

New and unique: We are also going to develop a Free Electricity Bike for on the road.


{See pictures below} That’s how we do it.

Deze Dames creëren door te fietsen op een omgebouwde hometrainer supercharger heel snel gigantisch veel gratis stroom voor opslag in grote accu’s. {Power Stations} Gratis stroom voor de sportschool die verdiend dubbel aan zijn klanten een abonnement en gratis stroom.

Nieuw en uniek: Wij gaan ook een Free Electricity Bike ontwikkelen voor op de weg.

{Zie foto’s hieronder} That’s how we do it.
Our special 48 volt 2000 watt strong high-tech magnet alternator/generators for insite the hometrainer immediately supplies a lot of power to the charger and the power station at a low speed. Altanaters up to 10 KWH posibel.

Onze speciale 48 volt 2000 watt sterke high-tech magneet dynamo/generatoren voor in de hometrainer die levert met een laag toerental direct heel veel stroom aan de oplader en het power station. Dynamo’s tot zelfs 10 KWH mogelijk.


We can make from a gym a small local energy supplier for itself and the neighbors by storing electricity generated by kinetic energy using big special dynamos, chargers and inverters in a large battery pack (power station) so that you also have power in the evening or at night.

Wij kunnen van een sportschool een kleine lokale energie leverancier maken die voor zichzelf en de buren elektriciteit opgewekt door kinetische bewegings energie met behulp van grote speciale dynamo’s opladers en omvormers op te slaan in een groot accu pakket (power station) zodat je ook ‘s avonds of ‘s nachts stroom hebt.

https://edition.cnn.com/2023/02/17/energy/energy-costs-ukraine-war-millions-poverty-report-intl-hnk/index.html

Soaring energy costs could push 141 million into extreme poverty, report says.

Stijgende energiekosten kunnen 141 miljoen mensen in extreme armoede brengen, aldus het rapport.

https://edition.cnn.com/2022/12/27/europe/ukraine-blackout-medical-risks-intl-cmd/index.html

With our Free Electricity System you can safe lives!

Met ons Free Electricity System kan je levens redden!

Construction work in progres on the strong mechanical kinetic Free Electricity System hometrainer very fast 12V 2000 watt supercharger in Alkmaar The Netherlands. Altanaters up to 10 KWH charging posibel.

Bezig met constructie werkzaamheden aan de sterke mechanisch kinetisch Free Electricity System hometrainer hele snelle 12V 2000 watt supercharger in Alkmaar Nederland. Dynamo’s die zelfs 10 KWH opladen zijn ook leverbaar.

No heating on and cold food: 600,000 households live in energy poverty in the Netherlands.{Source: Algemeen Dagblad}

Geen verwarming aan en koud eten: 600.000 huishoudens leven in energie armoede in Nederland. {Bron: Algemeen Dagblad}

Royal Dutch Shell has never earned as much as in 2022 a bizarrely high amount of 38,5 billion euros (1 billion is 1000 million) Then there is also a huge tax benefit for oil companies 17 billion Euro in subsidies in The Netherlands on fossil products. {Source: RTL News and Enextinction Rebellion}

The number of politicians in the Dutch government with Shell on their CV is overwhelming. {Source: Dagblad Trouw}

De Koninklijke Shell heeft nog nooit zoveel verdiend als in 2022 een bizar hoog bedrag 38,5 miljard Euro (1 miljard is 1000 miljoen) Dan is er ook nog een mega torenhoog belasting voordeel voor oliebedrijven in Nederland maar liefst 17 miljard Euro subsidie op fossiele producten. {Bron: RTL nieuws en Extinction Rebellion}

Het aantal Haagse politici in de regering met Shell op hun cv is overweldigend. {Bron: Dagblad Trouw}

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2427174-overbelast-stroomnet-raakt-bedrijven-en-woningbouw

https://www.telegraaf.nl/nieuws/404671839/duurzame-nieuwbouwwijk-in-westzaan-wordt-al-een-jaar-van-stroom-voorzien-door-een-dieselaggregaat

https://www.volkskrant.nl/economie/altijd-elektriciteit-wordt-minder-vanzelfsprekend-ook-voor-burgers~b684fa55/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Electricity will become even more expensive in 2023: The power grid will become overloaded, many more electric cars will be added and we will stop using gas, which will create scarcity. {Source: NOS and Financial Telegraph}

Elektriciteit zal in 2023 nog veel duurder worden: Het stroom netwerk raakt overbelast, er komen nog veel meer elektrische auto’s bij en we gaan van het gas af daardoor ontstaat schaarste. {Bron: NOS en Financiële Telegraaf}

Emergency non-governmental organizations {ngo’s} get a big discount.

We create high-tech free electricity systems and emergency off-grid power solution. In combination with electricity storage in batteries to give you free energy under all weather conditions and wherever you are.

New and Unique: We also developed the Virus Kill Box www.viruskillbox.com

The Free Electricity Bike is ready in september 2023.

More Innovative ideas for energy saving products by converting mechanical kinetic, wind and solar energy into 12 volt electricity for storage in power stations will follow soon.

We are looking for investors how love exploring multiple new inovating concepts – ranging from mild to wild.

2000 Watt and up to 10 KWH charging possible. Our Hometrainer Supercharger inclusive the 12 volt rechargeable Portable Strong Power Stations, Free Electricity Bike for on te road and the Virus Kill Box are realy unique!

Free Electricity System the best way to save electricity!

Safe clean green sustainabile free electricity.

Copyright © 2023 Free Electricity System is een geregisterde handelsnaam alle rechten voorbehouden. KVK-nummer 77838971
Dirk Bont
Free Electricity System
The Netherlands
Telefoon: 0031640442176
E-Mail: d.bont@freeelectricitysystem.com
YouTube: https://www.youtube.com/@freeelectricitysystem
Virus Kill Box: https://www.viruskillbox.com